U bent hier Home / Veiligheid / VGM Coördinator en de VCA norm

VGM Coördinator en de VCA norm

Aangezien de VGM- coördinator is belast met die zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf wordt hij / zij daarom ook geacht op de hoogte te zijn van de actuele wet- en regelgeving en moet deze ook kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

Probleem:

U bent aangesteld als (tijdelijk) VGM coördinator maar hebt nog weinig of geen kennis van de VCA norm.

Is er een deskundige die u door deze norm heen helpt op weg naar een goed werkend VCA systeem?

Antwoord:

Onder deskundige begeleiding van een (Hogere) Veiligheidskundige die tevens lead auditor is bij een certificerende instelling wordt u door de norm heen geholpen. Per paragraaf behandelen we de normtekst, geven uitleg en omschrijven benodigde acties.
U ontvangt tevens een voorbeeld van een intern auditrapport.

Hierbij gaan we uit van een VCA** (2 ster ) systeem, voor VCA* (1 ster ) zijn er minder vragen maar is er wel samenhang in de aanpak van het veiligheidssysteem.

  • Doelgroep: Veiligheids / VGM coördinatoren en interne auditoren. Minimale vooropleiding: MBO
  • Relevante normen: VCA* / ** / Petro.
  • Certificaat van deelname.
  • Locatie: Trainingslocatie te Oudewater of incompany bij klant.