ISO audit

Het belang van interne- en externe onderzoeken

Om het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te optimaliseren wordt er vaak gebruik gemaakt van de interne ISO audit, wat verschilt met de externe. Bij beiden wordt hetzelfde gedaan, meestal uitgaande van de norm ISO 9001:2008. De norm stelt: Er moet geverifieerd worden of het systeem in de praktijk werkt volgens de eigen eisen en of het doeltreffend is geïmplementeerd.

Moeilijker dan het klinkt

Dat klinkt heel mooi, maar in de praktijk blijken veel bedrijven moeite te hebben met een goede uitwerking. Dat komt enerzijds doordat niet goed duidelijk is waar interne auditors op moeten letten. Anderzijds komt het doordat de interne onderzoeken gezien worden als een verplicht nummer en niet als hulpmiddel voor het management, waar het eerste dus niet en het laatste dus wel het geval is. Voor het verplichte nummer bestaat het externe onderzoek.

En interne controles?

Een interne ISO audit is er dus vooral om voor te bereiden op de externe, om het kwaliteitsmanagement voor te bereiden en voor het bedrijf zelf te checken of alles gestructureerd is het systeem optimaal gestructureerd en gebruikt wordt. De gedachte achter de controle, is dat het heel verstandig is om regelmatig onafhankelijke mensen naar een proces te laten kijken. Hun bevindingen kunnen gebruikt worden om nieuwe verbeteringen op het spoor te komen.

Wat doen externe controles?

Na een externe ISO audit is het de bedoeling dat de organisatie een certificaat ontvangt, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard, als zij het goed afgerond heeft. Dit is iets positiefs, omdat het een teken voor de organisatie en haar klanten is, dat ze op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

ISO training

Wat is belangrijk bij ISO audits?

Het is belangrijk om te weten dat in de interne ISO audit degenen die de ‘inspectie’ uitvoeren, geen belang hebben bij het onderzochte proces. Ook is het goed om te weten dat het onderzoek zich richt op het verloop en de randvoorwaarden van het verloop en niet op het functioneren van individuele personen. Verder moeten er genoeg mensen geïnterviewd worden en meerdere projecten worden bekeken. Het belangrijkst is dat er onderzocht wordt of er gewerkt wordt, zoals afgesproken is. Hierdoor kan er gezocht worden naar mogelijke verbeteringen.

Kan Oud Arlesteyn helpen?

Doordat de trainingen van Oud Arlesteyn kunt u beter inzien hoe de onderzoeken werken en hoe de resultaten gebruikt kunnen worden tot optimalisering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Meer informatie over onze ISO-audits?

Wilt u meer informatie over onze ISO-audits? Of wilt u advies over de verschillende mogelijkheden die we bieden op dit gebied? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website. U kunt ons ook telefonisch bereiken, bekijk onze contactgegevens ook op deze website.