ISO 26000 – Responsible Company

U bent hier: Home / ISO 26000 – Responsible Company

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn, uitgegeven door de International Standardization Organisation te Geneve. ISO 26000 stelt zich ten doel om een normatief kader te zijn voor organisaties om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 is toepasbaar voor elk type organisatie en is er in hoofdlijnen op gericht om de MVO gerelateerde processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service. Tegen de richtlijn kan niet gecertificeerd worden, tegen de afgeleide norm Responsible Company wel.

Belangrijkste elementen van de richtlijn ISO 26000:

7 MVO Principes:

 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholderbelangen
 5. Respect voor wet- en regelgeving
 6. Respect voor internationale gedragsnormen
 7. Respect voor mensenrechten

37 elementen verdeeld over 7 MVO-kernthema’s:

 1. Bestuur van de organisatie
 2. Mensenrechten
 3. Arbeidsomstandigheden
 4. Milieu
 5. Eerlijk zakendoen
 6. Consumentenaangelegenheden
 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Ons reguliere plan van aanpak:

 • Intake gesprek
 • Nulmeting (optioneel)
 • Opzetten van een Responsible Company managementsysteem
 • Inrichten van een (digitaal) handboek inclusief flow charts, formulieren en werkinstructies
 • Implementeren van het Responsible Company managementsysteem
 • Het toetsen van het systeem / (mede) uitvoeren van interne audits
 • (mede) Uitvoeren van directiebeoordeling
 • Begeleiding bij de Responsible Company  certificering door de certificerende instelling
 • Het integreren van het management systeem met andere managementsystemen (VCA /ISO 9001 etc.) (optioneel)
 • Regelmatig onderhoud
 • Verzorgen van (aanvullende) trainingen en coaching (optioneel)