Eindhoven

Educatieve cursussen Oud Arlesteyn Eindhoven

Oud Arlesteyn is genomineerd voor Beste Opleider van Nederland. Als onafhankelijk advies- en trainingsbureau proberen we u in Eindhoven veel bij te brengen over het onderhoud, opzetten of auditen van managementsystemen, waarbij centraal staan:

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Soorten trainingen

We bieden de volgende trainingen in Eindhoven aan:

 • Directiebeoordeling
 • VGM coördinator en de VCA norm
 • Crisiscommunicatie
 • Hybride Combinatie van Interne audittraining en zelfstudie
 • Leveranciersbeoordelingen
 • Internal audit training, basic ISO 9001
 • Interne audit training Basis ISO 9001
 • Interne audit training Basis VCA
 • Projectmanagement
 • Introductie kwaliteitsmanagement
 • MVO voor het MKB
 • Stakeholders communicatie
 • Presentatietechnieken
 • Supplier evaluations

Eindhoven

Kwaliteit

Vooral in de ISO trainingen wordt gefocust op kwaliteit: Hoe kunt u zowel interne- als externe ISO audits zo positief mogelijk laten uitpakken? Dat is belangrijk, omdat dit aan uw klanten aangeeft dat uw organisatie aan kwaliteitsmanagement doet op een vooraf gestelde en gestructureerde manier.

Veiligheid

In de training VGM coördinator en de VCA norm in Eindhoven komt natuurlijk erg sterk de factor veiligheid naar voren, hoe u bijvoorbeeld naar buiten toe kunt treden als een milieubewuste organisatie. Ook in de andere trainingen wordt op kwaliteit en veiligheid gefocust, maar vooral op kwaliteit en MVO, de belangrijkste aspecten voor een organisatie om te groeien.

Onze aanpak

Onze cursussen gaan altijd op een bepaalde manier te werk: u krijgt een zelfstudie (theorie), die u voor uzelf kunt inplannen. Hierna volgt/volgen de trainingsdag(en). Hierin staan praktijk vooral centraal, de theorie die u geleerd, heeft wordt gekoppeld aan de praktijk, u krijgt onder andere praktijkvoorbeelden zoals situaties die u vaak zult tegenkomen bij uw bedrijf. In Eindhoven wordt u geleerd wat de beste tactiek is om die bepaalde toestand te hanteren. We spitsen de voorbeelden in Eindhoven af op de gesteldheid van uw bedrijf, waardoor u nog meer lering uit de educatie kunt trekken.

Docenten in Eindhoven

Onze docenten zijn zeer ervaren en gaan met veel enthousiasme de trainingen met u in. Op een professionele, aangename manier proberen zij u kennis over te dragen, hetgeen wij belangrijk achten. Cursisten ervaren het als prettig dat op hun vragen concrete antwoorden worden gegeven, er interactiviteit plaatsvindt, de training in company gegeven kan worden en ook wordt er meer inzicht verwerft dan de cursisten verwachtten. Denkt u ook nog wat te kunnen leren, dan brengen we u graag kennis bij in Eindhoven!