Advies in RI&E

Lorem ipsum dolor

U bent hier: Home / Advies in RI&E

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een RI&E genoemd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van deze RI&E.

Toetsen van de RI&E

De wet verplicht dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het Plan van Aanpak. Gekeken wordt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Advies en Belgleiding

Oud Arlesteyn werkt met (senior) consultants die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, veelal bij certificerende instellingen, arbodiensten of als Hogere Veiligheidskundige en/of kerndeskundige.

Moet iedere RI&E getoetst worden?

Nee, het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt.

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld)

Deze moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Organisaties met ten hoogste 25 werknemers

Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde, branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E-instrument dat door een deskundige getoetst is.

Voor organisaties waarvoor niet zo’n CAO-RI&E-instrument bestaat

Een toets blijft verplicht, maar daar zijn lichte varianten bij mogelijk.

Voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers

Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze laten toetsen.