Advies in MVO

Lorem ipsum dolor

U bent hier: Home / Advies in MVO

oudarlesteyn_advies_mvo

De MVO Prestatieladder, de certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is gebaseerd op o.a. internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. Daar waar ISO 26000 geen managementsysteem is geschikt voor certificatie doeleinden is de MVO Prestatieladder wel geschikt voor certificatie.Wij hebben zelf meegewerkt aan de Responsible Company © norm die volledig in lijn is met ISO 26000 maar dan wel voor de Nederlandse markt geschikt is en dus veel duidelijker en eenvoudiger is.

Objectief: Responsible Company ©

Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland ‘Criteria duurzaam inkopen’.

Onze visie

Duurzaam en MVO zijn container begrippen die te pas en te onpas worden gebruikt. De echte consequenties van uitspraken en claims die u wilt uiten dienen helder te zijn. Communicatie, imago, stakeholders en de 3 p’s (People, Planet, Profit) moeten allen in balans zijn. Geen eenvoudige opgave, dus we helpen u graag.